Studio Ligjore "Peka Law"
Rr. Mine Peza, P 87/3.
+355672034200

Kjo është faqja zyrtare e prenotimeve për konsulencë.

Pas kryerjes së pagesës ju do të kontaktoheni nga stafi ynë për modalitetet e konsulencës (orari, natyra e çështjes tuaj, dokumentacioni mbështetës, etj).

€ 49

Paguaj tani për prenotimin e konsulencës për Person Fizik.

Note
Cdo informacion i bashkangjitur konsiderohen si konfidenciale dhe te destinuar vetem per perdorimin e individit apo entitetit ligjor te cilit i drejtohen ne perputhje me Ligjin nr. 9887, date 10.03.2008 i ndryshuar per ‘Mbrojtjen e te Dhenave Personale’.
error: Faqja është e mbrojtur!