Studio Ligjore "Peka Law"
Rr. Mine Peza, P 87/3.
+355672034200

Kjo është faqja zyrtare e prenotimeve për konsulencë.

Pas kryerjes së pageses ju do të kontaktoheni nga stafi ynë për modalitetet e konsulencës (orari, natyra e çështjes tuaj, dokumentacioni mbështetes, etj).

€ 99

Paguaj tani për pronotimin e konsulencës për Person Juridik

Note
Çdo informacion i bashkangjitur konsiderohen si konfidenciale dhe të destinuar vetëm për përdorimin e individit apo entitetit ligjor të cilit i drejtohen në përputhje me Ligjin nr. 9887, date 10.03.2008 i ndryshuar për ‘Mbrojtjen e të Dhenave Personale’.
error: Faqja është e mbrojtur!