Studio Ligjore "Peka Law"
Rr. Mine Peza, P 87/3.
+355672034200

Përfaqësim në Procesin Hetimor

Asistencë ligjore gjate shoqërimit, ndalimit, si dhe në të gjithë fazën e hetimeve deri në marrjen e vendimit mosfillimit apo pushimit të Procedimit Penal apo njoftimin e akuzës. Ndihma juridike konkretizohet në këto momente proceduriale:
Ndalimi nga organet e Procedimit Penal
Arrestimi në kushtet e flagrancës apo shpalljen në kërkim
Procesi i marrjes në pyetje si dhe njoftimi i akuzës ndaj të pandehurit
Lloji i masës së sigurimit / ndalimit gjatë kërkesës së organit të akuzës
Në kërkesat për zëvendësimin e masës sigurimit, kërkeses për kryerjen e veprimeve të ndryshme hetimore, kërkesës për kryerjen dhe kundërshtimin e ekspertimit, sigurimin e provave etj.
Përfaqësim në Gjykatë gjatë procesit të vleftësimit të kërkesave të prokurorit nga gjyqtari i seancës paraprake deri në kërkesën për gjykim apo pushim të Procedimit Penal
Përfaqësimi përfshin mbrojtjen e të drejtave të të përfaqësuarve si person nën hetim, person që i atribuohet vepra penale, si i pandehur, si i dënuar, apo si viktimë ( i dëmtuar nga vepra penale)
Shërbimi i përfaqësimit përfshin mbrojtjen e të drejtave të personave të ndaluar, arrestuar apo të dënuar gjatë gjithë proçesit penal, duke i mbrojtur dhe përfaqësuar kategoritë e mësipërme në të gjitha shkallët e mësipërme të gjykimit.
Image

Përfaqësim në Procesin Hetimor

Asistencë ligjore gjate shoqërimit, ndalimit, si dhe në të gjithë fazën e hetimeve deri në marrjen e vendimit mosfillimit apo pushimit të Procedimit Penal apo njoftimin e akuzës!

Particle element

Kontakt

Rezervoni konsultën tënde tani!
Telefononi në:
+355 67 20 34 200
Dërgo Email në:
info@pekalaw.com
Na vizitoni në:
Rr. Mine Peza, P. 87/3.
error: Faqja është e mbrojtur!