Studio Ligjore "Peka Law"
Rr. Mine Peza, P 87/3.
+355672034200

Detyrime jashtëkontraktore (TORT)

Ofrojmë shërbimin e perfaqësimit ne çështjet civile me objekt:
Shpërblimin e dëmeve jashtëkontraktore, si pasojë e veprimeve apo mosveprimeve që përbëjnë detyrime të kësaj natyre
Hartimin e kërkesë-padive për shpërblimin e dëmeve të shkaktuara si rezultat i aksidenteve rrugore nga mjetet motorrike.
Përfaqësim në gjykatë kunder Shoqërive të Sigurimit për shpërblimin e dëmeve të shkaktuara nga mjetet motorrike apo dhe kundër Byrosë Shqiptare të Sigurimit.
Gjithashtu marrim përsiper përfaqësim për dëmet e shkaktuara nga palët që kanë konsumuar elemente të veprave penale (dëme penale ndaj paditësve).
Image

Detyrime jashtëkontraktore (TORT)

Përfaqësim në detyrimet jashtëkontraktore (TORT)

Particle element

Kontakt

Rezervoni konsultën tënde tani!
Telefononi në:
+355 67 20 34 200
Dërgo Email në:
info@pekalaw.com
Na vizitoni në:
Rr. Mine Peza, P. 87/3.
error: Faqja është e mbrojtur!