Studio Ligjore "Peka Law"
Rr. Mine Peza, P 87/3.
+355672034200

Shoqëritë Tregtare

Ofrojmë shërbimin e përfaqësimit për shoqëritë tregtare, në lidhje me formën ligjore të ushtrimit të veprimtarisë tregtare, në hartimin e dokumentacionit të nevojshëm që ka të bëjë me:
Themelimin e shoqërive tregtare, përgatitjen e akteve të themelimit, regjistrimin pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit dhe pranë organeve të tjera të administratës shtetërore
Hartim statutesh dhe akte themelimi për shoqeritë tregtare. Administrimin e shoqërive tregtare, ndryshimet statutore, marrëdhëniet midis ortakëve, shitblerje të aksioneve dhe kuotave të shoqërisë, për mënyrën dhe formën ligjore të rritjes apo zvogëlimit të kapitalit themeltar të shoqërive tregtare, etj
Ndryshimin e formës ligjore të shoqërive nëpërmjet: bashkimit, shndërrimit dhe likuidimit
Marrëdhëniet e shoqërisë tregtare me palët e treta. Përfaqësim në gjyq të shoqërive tregtare për çështje civile dhe administrative, si dhe përpara të gjitha organeve administrative apo institucioneve të ndryshme.
Image

Shoqëritë Tregtare

Shërbim profesional përfaqësimi në lidhje me veprimtarinë tuaj tregtare!

Particle element

Kontakt

Rezervo konsultën tënde!
Telefononi në:
+355 67 20 34 200
Dërgo Email në:
info@pekalaw.com
Na vizitoni në:
Rr. Mine Peza, P. 87/3.
error: Faqja është e mbrojtur!