Studio Ligjore "Peka Law"
Rr. Mine Peza, P 87/3.
+355672034200

Civile E Përgjithshme

Ofrojmë konsulencë ligjore dhe përfaqësim në gjykatë për të gjitha çështjet civile duke filluar nga faza e hartimit të kërkesë-padive, përfaqësimin e palëve ne procesin gjyqësor, per çdo çështje me karakter juridiko-civil.
Ofrojmë shërbimin e përfaqësimit në lidhje me formën ligjore të lindjes, ndryshimit, shuarjes së marrëdhenieve juridike të detyrimit apo atyre kontraktore ndërmjet palëve dhe në proces gjyqësor, përfshirë këtu edhe kontratat aksesore si mjete të sigurimit për përmbushjen e detyrimeve.
Shërbimi i përfaqësimit i shtrin të drejtat e të përfaqësuarit në të gjitha fazat e gjykimit.
Image

Civile E Përgjithshme

Creating stunning and professional websites has never been easier, today with Essentials you will be able to build awesome websites in no time!

Particle element

Kontakt

Pronoto konsultën tënde!
Telefononi në:
+355 67 20 34 200
Dërgo Email në:
info@pekalaw.com
Na vizitoni në:
Rr. Mine Peza, P. 87/3.
error: Faqja është e mbrojtur!